V torek, 4. 2. 2020, smo imeli učenci 9. razredov naravoslovni dan z naslovom Mikrobiologija in biotehnologija. Dan je potekal na naši šoli v različnih učilnicah. Prvo in peto uro smo bili združeni , drugo, tretjo in četrto uro pa smo bili razdeljeni v dve skupini, glede na razred.

Začeli smo ob 8.15 v naravoslovni učilnici, kjer smo se pogovarjali o osnovah mikrobiologije. Spoznali smo mikroorganizme, bakterije in viruse, njihovo zgradbo, delovanje in obliko, njihove koristi in lastnosti. Izvedeli smo tudi, kako hitro se razmnožujejo.

Drugo uro smo se podrobneje pogovarjali o DNA in RNA. Razdelili smo se v pare. Predavatelj je dal vsakemu paru dva lista ter majhno škatlo, v kateri so bile Lego kocke. Na enem listu so bile napisane različne skupine črk, ki so predstavljale različne dušikove baze (adenin-A, citozin-C, gvanin-G, timin-T), na drugem listu pa je bila razpredelnica, na kateri je pisalo, katera kocka pripada tej skupini črk. Tako smo za vsako skupino črk vzeli kocko in sestavljali stolp, ki je prikazoval DNA.

Tretjo uro smo izdelovali kvasne bombice. Razdelili smo se v skupine po dva ali tri. Vsaka skupina je dobila 12 majhnih plastičnih posodic, podobnim epruveti s pokrovom. Najprej smo z milom namazali pokrove teh epruvet. Nato smo na vsak pokrov napisali eno številko in črko ob 1a do 4c. V vsako epruveto smo dali vodo, sladkor in glive kvasovke. Nato smo jih zaprli in dali v stojalo, ki je bilo v topli vodi. Opazovali smo, kako hitro se posodice odprejo in počijo. Dobili smo tudi učni list, na katerega smo zapisali čas.

Četrto uro smo imeli mikroskopiranje. Spet smo delali v skupinah. Pod mikroskopom smo si ogledali različne stvari, in sicer od bakterij iz jogurta, kisle repe, bakterij, ki so zrastle na gojišču pa vse do školjke, lista drevesa idr.

Peto, zadnjo uro, smo imeli še biotehnologijo. Pogovarjali smo se o GSO (gensko spremenjenih organizmih) in o pomenu biotehnologije v vsakdanjem življenju, njeni uporabi v kmetijstvu, medicini itd.

Dan se mi je zdel zelo poučen, saj sem izvedela veliko novih stvari. Bil je tudi zanimiv, predvsem zaradi delavnic.

Eva Hočevar, 9. a

 

Dostopnost