Vpis v 1. razred

  • DOBRODOŠLI NA OSNOVNI ŠOLI ŠENTVID

Informativni dan za bodoče prvošolce bo 6. februarja 2024 v prostorih šole.

Vpis v 1. razred po potekal od ponedeljka, 12. 2. 2024 do četrtka, 15. 2. 2024.

Učencem iz našega šolskega okoliša bomo vabila poslali po pošti. Če ne spadate v naš šolski okoliš in potrebujete dodatne informacije, pokličite našo šolsko psihologinjo ali nam pišite po elektronski pošti.

Informacije glede vpisa otrok v 1. razred lahko dobite na telefonski številki: 01/ 5000-334.

 

VPIS V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006 in št.102/2007) morajo starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Vpis v 1. razred poteka v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Otroci oz. njihovi starši dobijo vabilo o vpisu na dom.
Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.

V primeru, da starši želite vpisati otroka na našo šolo, a otrok ne spada v naš šolski okoliš, prepis poteka na naslednji način:

  • obvezno vpišite otroka v matični šoli,
  • na našo šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo v kateri navedite razloge za prešolanje. OBRAZEC – tukaj.

O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka in vas o tem pisno obvestijo.

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Če starši predlagajo odlog šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.
O odložitvi začetka šolanja odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma učitelj.

 

ŠOLSKI OKOLIŠ OŠ ŠENTVID

Šolski okoliš je določen v Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Šentvid ( Ur. l. RS 52/1997, 38/2008), kot ga določa mestni svet Mestne občine Ljubljana in obsega naslednje ulice:

ULICAHIŠNA ŠTEVILKA
Arkova ulicaod 1 do 10, 15
Belačeva ulicaod 1 do 11,
parne od 12 do 20
Bernikova ulicaparna od 4 do 10
Breznikova ulicaneparna od 1 do 31, 32
Celovška cestaparne od 448 do 466, 469,
parne od 470 do 478,
od 479 do 484, 486,
neparne od 489 do 499, 499/a, b,
od 500 do 502, 504, 506, 511
Cesta 25 talcev4, 6
Cesta v Dvorparne od 2 do 20, 21
Cesta v hrib6, neparne od 7 do 13
Dolharjeva ulicaparne od 2 do 12
Dvorod 2 do 30, 30a
Golarjeva pot5, 6,
od 9 do 13, 15
Grudnova ulica1, 2, 3, 6, 7, 10
Gunceljska cestaod 1 do 55, 61
Jerančičeva ulica1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14
Justinova ulicaod 1 do 15
Kernova cesta2, 2a, 4, 7, 8, 9, 16, 18
Kocjanova ulica1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 24, 24a, 26, 26a
Kolesarska pot4, 7, 8, 9, 15
Komacova ulica od 1 do 11, 13, 15
Kosijeva ulicaod 1 do 6, 8, 13
Kosmačeva ulica2, 4, 6
Krmeljeva ulica3, 4, 5
Krvinova ulica parne od 2 do 10
Mednood 1 do 80
Medveščkova ulica2, 4, 6, 10
Miheličeva cestaparne od 2 do 12,
11, 13, 13a, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 28, 30, 34, 36, 38
Mizarska pot3, 5, 7, 9
Mrharjeva ulicaod 1 do 19
Ob zdravstvenem domuod 1 do 5
Peršinova cesta1, 3, 5
Pestotnikova ulicaod 1 do 10, 12, 14
Pipanova pot2, 4, 8, 8a, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 17, 29, 30, 31
Plemljeva ulicaod 1 do 7, 7a, 9, 11, 13
Pot k igrišču2, 3, 4, 6
Pot k skakalnici3, 6, 7, 9, od 10 do 13
Pot na Gradišče1, 2, 3,
parne od 4 do 22
Pot na Zdušeod 1 do 16
Pot za Razori1, od 3 do 15, 17
Prašnikarjeva ulica1, 2, 3, 5, 6, 8

Pretnarjeva ulica od 1 do 14

Prušnikova ulicaneparne od 89 do 93,
od 94 do 103,
104, 106,
parne od 114 do 118, 124, 126
Rožančeva cesta1, 2, 3, 4, 6, 8
Rovšnikova ulica2, 6, 7, 8, 12
Stanežičeod 1 do 85,
parne od 86 do 94, 110, 111
Škerljeva ulica2, 4, 5, 7, 8, 9, 11
Štrukljeva ulicaod 2 do 7,
parne od 8 do 14,
od 15 do 20, 22
Švegljeva cesta1, od 5 do 8,
od 10 do 12,
od 14 do 17
Tacenska cestaod 1 do 9,
parne od 10 do 16,
neparne od 23 do 33,
parne od 32 do 38, 42, 50, 58, 60
Tischlerjeva ulica 2, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 15a, 16, 18, 19, 20, 22
Tometova ulica neparne od 1 do 15
Trebušakova ulica od 1 do 9, 11, 12, 14
Ulica Rezke Dragarjeveod 1 do 9, 11
Ulica Rozke Usenik3, 4, neparne od 5 do 15
Vrtnarska cesta5, 7
Zaletelova ulica2, 3, od 5 do 8
Živalčeva ulica 1, 4, 7, 9

Dostopnost