Dodatni in dopolnilni pouk

DODATNI POUK je namenjen učencem z boljšim učnim uspehom, ki želijo poglobiti oz. razširiti znanje, pridobljeno pri rednih urah pouka, ali se pripraviti na tekmovanja. Učenci se na predlog učitelja ali na lastno željo prostovoljno odločijo za sodelovanje. Po odločitvi je obiskovanje teh ur obvezno. Organizirali ga bomo pri slovenščini, angleščini, matematiki, nemščini, biologiji, kemiji ter fiziki.

 

DOPOLNILNI POUK je namenjen učencem, ki imajo iz najrazličnejših vzrokov vrzeli v znanju in jih lahko ob učiteljevi pomoči zapolnijo. Za učence, ki imajo nezadostne ocene oz. šibke dvojke, je obiskovanje dopolnilnega pouka obvezno. Organizirali ga bomo pri slovenščini, angleščini, matematiki, nemščini, kemiji ter fiziki, če bo potrebno pa občasno tudi pri drugih predmetih.

 

Dostopnost