Šolski avtobus

Skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli imajo učenci od 2. razreda osnovne šole, ki obiskujejo šolo v lastnem šolskem okolišu, pravico do brezplačnega prevoza, če:

  • so od šole oddaljeni več kot 4 km,
  • so od šole oddaljeni manj kot 4 km, a njihova pot do šole, po ugotovitvah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, NI varna.

Tako se bodo v šolo vozili z organiziranim brezplačnim prevozom vsi učenci iz Medna. Na ostalih postajah bodo vstopali še učenci od 2. do vključno 5. razreda iz naselij Gunclje, Dvor in Stanežiče. Za pot domov bodo učenci uporabili isto pot. Starši morate poskrbeti, da bodo otroci varno prišli do označenega postajališča. Učenci, ki se vozijo v šolo s šolskim avtobusom, potrebujejo avtobusno vozovnico, ki jo morajo IMETI VEDNO PRI SEBI. Morebitno poškodovanje ali izgubo vozovnice uredite starši na šoli.

Učenci iz Medna se lahko, na željo staršev, v šolo vozijo z rednim avtobusom. V tem primeru dobijo Urbano, ne morejo pa uporabljati šolskega avtobusa

Učenci od 6. do 9. razreda iz Guncelj, Dvora in Stanežič bodo za pot v šolo uporabljali redno linijo mestnega potniškega prometa št. 15. Izstopili bodo na postajališču Kosmačeva ulica in peš nadaljevali po pločniku Tacenske ceste ter po podhodu pod obvoznico do šole. Za pot domov bodo uporabljali isto pot ali pa linijo št. 1 na Celovški cesti. Učenci bodo za prevoz na šoli dobili brezplačno mesečno vozovnico Urbano, ki jo lahko od septembra do junija uporabljajo za prevoze na kateri koli številki mestnega potniškega prometa.

Za pozabljene ali izgubljene predmete na avtobusu se obrnite direktno na prevoznika v najkrajšem možnem času na telefon:

– 041 644 588 (ga. Breda)

– 051 322 666 (ga. Mojca).

Vloga za pridobitev vozovnice je objavljena tudi na spletni strani šole v rubriki OŠ Šentvid – Šolski dokumenti, obrazci.

PRAVILA OBNAŠANJA NA ŠOLSKEM AVTOBUSU

VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA

OBRAZEC ZA ŠOLSKI AVTOBUS 2023-2024

Dostopnost