Govorilne ure in roditeljski sestanki

Prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker bomo samo skupaj lahko skrbeli za otrokov napredek v šoli.

GOVORILNE URE

GOVORILNE URE so v dopoldanskem in v popoldanskem času:

  • POPOLDANSKE  GOVORILNE  URE so za starše učencev od 1. do 5. r. vedno od 15.30 do 17.00 ure, za starše učencev od 6. do 9. r. od 16.30 do 18.00 ure.
DATUMI
11. oktobra 2021
22. novembra 2021
13. decembra 2021
17. januarja 2022
14. februarja 2022
14. marca 2022
11. aprila 2022
16. maja 2022

Štarši praviloma komunicirate s šolo osebno, preko telefona ali z uporabo elektronske pošte. Na elektronsko pošto odgovorimo v roku treh delovnih dni.

Šola uporablja elektronsko vodenje šolske dokumentacije. Straši lahko preko eAsistenta dostopate do urnika in šolskega koledarja. V dogovoru s ponudnikom (e-Šola) pa boste lahko prejemali sms ali e-mail obvestila, imeli pregled nad ocenami, dogajanjem na šoli ter dostop do vzgojnih člankov in nasvetov. Šola uporablja eAsistenta tudi za obveščanje staršev, zbiranje informacij (za izbirne predmete) in podobno.

Podrobne informacije in odgovore na morebitna vprašanja lahko najdete na spletnem naslovu eAsistenta. V primeru, da se odločite za uporabo eAsistenta, lahko dobite prijavnico na spletni strani podjetja eŠola d. o. o.

Z vodstvom šole lahko komunicirate le osebno, po telefonu ali preko e-naslova nada.paj@ossentvid.si.

V delo šole se starši vključujete tudi preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga predstavniki staršev vseh oddelkov. Na prvem roditeljskem sestanku v vsakem oddelku starši izvolijo predstavnika oddelka in njegovega namestnika.

 

RODITELJSKI SESTANKI

RAZREDIDATUM (URA)
1., 2. in 3. razred6. september 2021
ob 17. uri
4. in 5. razred15. september 2021
ob 17. uri
6. in 7. razred8. september 2021
ob 17. uri
8. in 9. razred13. september 2021
ob 17. uri
Dostopnost