Tudi letos smo bili ustvarjalni in vedoželjni, zato smo raziskovali, izdelali raziskovalne naloge, udeležili se tekmovanj in prejeli priznanja ter nagrade. Raziskovali smo na področju biologije, psihologije in slovenščine. Na področju biologije sta raziskovali Izabela Lapajne in Vida Kokalj, učenki 8. razreda, mentorica je bila Mihaela Ulčar. Naslov njihove naloge je HPV obstaja, udeležili pa sta se regijskega tekmovanja in prejeli priznanje za udeležbo. Kaj so motnje hranjenja je zanimalo Ester Polak, učenko 8. razreda. Za raziskovalno nalogo na področju psihologije Motnje hranjenja pri mladih, pod mentorstvom Slavice Škerjanec in Maje Radič, je Ester na državnem tekmovanju prejela srebrno priznanje in nagrado MOL-a, izlet v Gardaland. Patricija Burger in Špela Šinko, učenki 8. razreda,  sta se ukvarjali z raziskovanjem jezika propagandnih besedil. Izdelali sta nalogo z naslovom Jezik propagandnih besedil pod vodstvom  Maruške Kerin in Jožefa Skaze. Na državnem tekmovanju sta osvojili bronasto priznanje. Vsem raziskovalkam, mentoricam in mentorju čestitamo!
Dostopnost