Eksena2022.23
Tudi letos smo se potrudili in priključili projektu na mednarodni dan strpnosti, ki ga obeležujemo 16. novembra. Cilji projekta, ki ga vodi Izobraževalni center Eksena, so uresničevanje otrokovih in človekovih pravic v praksi, uresničevanje strpnih odnosov, zavedanje pomena strpnih odnosov v naši družbi, prepoznavanje nestrpnosti, njenega delovanja in posledic, ki jih povzroča in graditi družbo, ki je ustvarjalna in ne uničevalna.

Letošnja tema je bila »lepa beseda lepo mesto najde«. V projekt smo vključili kar vse učence naše šole. Izvajali smo ga med razredno uro. Najprej smo se pogovorili o strpnosti, pomenu besede in kako v vsakdanjem življenju biti strpen. Potem smo pripravili škatlico strpnosti. Vanjo je vsak učenec dal pozitivno, prijateljsko sporočilo za izžrebanega sošolca. Ob tem smo imeli prijetna občutja, saj je toliko dobrega, ki ga vidimo drug v drugem.

Nato smo obravnavali odlomek iz izbranega besedila, glede na starost otrok. Od 1.–3. razreda smo gledali igro Kdo je napravil Vidku srajčico, od 3.–5. razreda smo brali pravljico Tisoč in ena noč, od 6.–9. razreda pa smo brali odlomek iz Tolstojevega dela Starejši brat. O odlomkih izbranih del smo se pogovorili, na koncu pa na različne načine ustvarjali (likovno delo, pisno ustvarjanje). Nastalo je kar nekaj čudovitih del, ki jih pripenjamo (zgoraj). Najboljše smo poslali tudi na natečaj, ki ga organizira Izobraževalni center Eksena.

V naši družbi primanjkuje strpnosti, empatije in povezanosti, zato bomo tudi v prihodnje s tem (in podobnim) projektom nadaljevali.

Koordinatorica projekta: Maja Novak Rupnik

Dostopnost