VPIS V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006 in št.102/2007) morajo starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Vpis v 1. razred poteka v mesecu februarju za naslednje šolsko leto, letos vpisujemo otroke rojene v letu 2015. Otroci oz. njihovi starši dobijo vabilo o vpisu na dom.
Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.

V primeru, da starši želite vpisati otroka na našo šolo, a otrok ne spada v naš šolski okoliš, prepis poteka na naslednji način:

  • obvezno vpišite otroka v matični šoli,
  • na našo šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo v kateri navedite razloge za prešolanje. OBRAZEC – tukaj.

O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka in vas o tem pisno obvestijo.

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Če starši predlagajo odlog šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.
O odložitvi začetka šolanja odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma učitelj.

 

Vpis v 1. razred bo predvidoma potekal od torka, 9. 2. do petka, 12. 2. 2021. Učencem iz našega šolskega okoliša bomo vabila s točnim datumom poslali po pošti.

Če ne spadate v naš šolski okoliš in potrebujete dodatne informacije, pokličite šolsko psihologinjo na telefonsko številko: 01/ 5000-334.

 

Dostopnost